Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

הכירו את יחידת דובדבן

על רקע הקשיים במשא ומתן עם הפלסטינים, אחת השאלות הגדולות היא אם יחלו מהומות בגדה המערבית – במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה באירועי הטרור והתגברות באיומים לחטוף חיילים. ליווינו את ללוחמי יחידת דובדבן. איך הם נערכים להסלמה אפשרית?

0