Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ניוזלייטר עמותת דובדבן – אוקטובר

חברות וחברים,

שנת התשע"ה היתה שנה של חידוש עבור העמותה.

קיימנו לראשונה אסיפה כללית ובחרנו ועד מנהל חדש שיוביל את העמותה לשנים הקרובות. בעוד כחודש יתכנס הועד לסדנא מרוכזת של יומיים בה ירועננו חזון ויעדי העמותה בכדי שהם ישרתו נאמנה את רוחה. מיד אחרי סדנת הועד תתקיים גם סדנת יעדים של כלל מלגאי העמותה. כולכם מוזמנים לכתוב לנו רעיונות ומחשבות שיש לכם כדי שהעמותה תהיה יותר רלוונטית גם עבורכם.

בינתיים אנחנו ממשיכים לעבוד במרץ. אתר העמותה החדש כמעט מוכן ויושק ממש בקרוב, פתחנו את תכנית המנטורים של השנה, החזרנו תשובות למקבלי המלגות לשנה הקרובה, קיימנו סדנת נדל"ן ראשונה, והענקנו מתנות לראש השנה למשפחות אחינו הנופלים.

כל זאת בזכות כלל הבוגרות והבוגרים שמתנדבים ולוקחים חלק בפעילות ובזכות התרומות הנדיבות שהצלחנו לגייס במסעות שקיימנו בקנדה, ארה"ב ולראשונה גם באוסטרליה.

אני מאחל לכולכם שנה טובה של בריאות, שמחה, והצלחה בכל דרכיכם. שתמיד תראו בעמותה ובבוגרי היחידה מקום תומך שאפשר לפנות אליו ושתמיד נהיה שם אחד בשביל השני.

שלכם,

עודד דיין, מנכ"ל העמותה

0