Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

עמותת שיינברג

עמותת שיינברג

 

רעיון הקמת עמותה שתסייע לחיילים בודדים משוחררים עלה לפני מספר שנים על ידי ברוך שיינברג, חייל בודד לשעבר שהבין כי התקופה הקריטית ביותר עבור חיילים וחיילים בודדים בפרט הינה התקופה שלאחר השחרור מהמסגרת הצבאית.

 

התקופה הקריטית הזו, היא זו שהשפיעה על חזרת ברוך לבית הוריו בקנדה ומפה נוצר הרעיון להקים גוף שילווה ויסייע לחיילים בודדים מיום שחרורם, וזאת על מנת שיצליחו ליישם רצונותיהם להשאר בארץ ולחוש תחושת שייכות מלאה למדינה ולחברה, למרות כל הקשיים הצפויים להם לאחר השחרור.

 

העמותה תומכת בחיילים בודדים משוחררים ילדי הארץ ועולים, ששירתו כלוחמים ותומכי לחימה וכמו כן גם בחיילות בודדות משוחררות.

 

מטרת העמותה:

 • הענקת כלים להשתלבות בחברה הישראלית ובצמתים המרכזיים של החיים, הגברת תחושת השייכות לאחר השירות הצבאי.
 • ליווי חיילים בודדים בשירותם הסדיר ולחמש שנים מיום שחרורם.
 • מתן כלים ותמיכה במטרה להביא את החיילים הבודדים המשוחררים לעצמאות מלאה.

פעילות העמותה:

 • הכרת החיילים הבודדים של היחידה טרם שחרורם.
 • הכוונה אישית, תעסוקתית, מקצועית.
 • יצירת רשת בטחון אנושית ע"י מאגר אנשי מקצוע רבים המשתייכים לתחומים רבים.
 • הכשרה מקצועית למנטורים לקראת כניסתם לפרויקט הלווי. ליווי המנטורים מהווה את עמוד השדרה של העמותה והינו מרכיב קריטי בליווי הבודד המשוחרר.
 • לווי הבודד המשוחרר לחמש שנים על ידי מנטור אישי, בוגר היחידה.
 • מתן עזרה פיננסית על פי צרכים אישיים.
 • נתינת מלגות לימודים ומלגות חיים \ דמי קיום.

החיילים המשוחררים אשר לוקחים חלק בפעילות הקרן, עושים מחוייבות אישית אשר מתפרסת על שעות שנתיות במקומות התנדבות שונים.

 

תחום החוסן הנפשי: (עיבוד חוויות לחימה)

בשנתיים האחרונות התחלנו לחקור לעומק את כל נושא החוסן הנפשי, השפעת חוויות הצבא על תקופת האזרחות והתמודדות עם הפרעות דחק עקב התמודדות עם מצבי קיצון בלחימה.

 

נושא ראשון במעלתו ומורכב מאוד, למדנו וחקרנו ע"י גופים מקצועיים ועמותות דומות את נושא זה וגילינו עולם מלא באתגרים, אפשר להתפזר בו וללכת לאיבוד.

 

החלטנו להתמקדם במספר נושאים עיקריים אשר הדבר שמוביל אותנו הוא שאנחנו לא ממציאים את הגלגל מחד, ומאידך יודעים להכווין את מבקש השרות לטיפול הנכון עבורו ולפי דרישותיו – עורך דין נכון במידת הצורך, דרך הים, דרך נשימות, דרך חיות, ציור, כתיבה, ריצה, ועוד.. צברנו ידע.

 

הבנו גם שכל עוד לא תהיה לגיטימציה ביחידה, בצבא ובחברה הישראלית להוציא את זה החוצה, רוב החברה הסובלים מפציעה שאינה פיזית יישארו במחשכים.

 

הנושאים שאנחנו מתמקדים בהם –

 • הכוונה, ייעוץ, ליווי ועזרה פיננסית בטיפולים ואל מול עורך דין , שידוך לעמותות שנותנות טיפולים מתאימים למבקש השרות.
 • העלאת המודעות ביחידה בקרב הלומים ומפקדים, לוחמים משוחררים (כנס משתחררים), בוגרי היחידה שהשתחררו לפני שנים (ברשתות החברתיות , שיחות עם בוגרים והפצת הבשורה).
 • יצירת קהילה של בוגרי היחידה ומפגשים אחת לתקופה – העשרה, טיולים ועוד..
 • תמיכה וסיוע פיננסי בטיפולים מתאימים ואנשי מקצוע בכלל.
 • מפגשי שיח מודעות, ואומנות.
 • יצירת ארכון גג של כל העמותו שמתעסקות עם פוסט טראומה ורוצות לאחד כוחות על מנת לעשות למעט ברמת המדינה כגון חקיקה, העלאת מודעות ולגיטימציה בקרב העם.

 

בברכה

יוסף בן עזרא

מנכ"ל עמותת שיינברג

פנייה לעמותת שיינברג

0