Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

אחד בשביל כולם

אחד בשביל כולם

 

תכנית 'אחד בשביל כולם' הינה תכנית חברתית התנדבותית הפועלת בבתי הספר העל יסודיים
בישראל במטרה להגביר את נכונות בני ובנות הנוער לשירות משמעותי בצה"ל.
התכנית הוקמה ע"י בוגרי ובוגרות יחידת דובדבן כחלק מהחזון ומפעילותה של עמותת דובדבן
לקידום פעילויות המעודדות מעורבות ואחריות חברתית למען החברה הישראלית.
במהלך השנים האחרונות ביקרנו בכ- 70בתי ספר ברחבי הארץ והצלחנו להשפיע על למעלה
מ- 13,000תלמידים ותלמידות במהלך ההכנה לקראת שירותם הצבאי

___________________________________________

"אנו מאמינים כי עתיד החברה והמדינה תלוי בבני ובנות הנוער העומדים בפני החלטות
חשובות בנוגע לעתידם, לשירותם הצבאי ולהמשך חייהם כאזרחים במדינת ישראל.
"

___________________________________________

 

התכנית החינוכית:
סדנת 'אחד בשביל כולם' מועברת בכיתות הלימוד בפני תלמידי י'-יב' כחלק מתהליך ההכנה לצה"ל בבתי הספר. הסדנה כוללת פעילויות, דיונים מרתקים ומועברת בשיח ישיר ובגובה העיניים עם דגש על נושא המשמעות והשליחות שבגיוס לצה"ל.

 

הנושאים המרכזיים בפעילות:

 

פרטים ומידע נוסף:

  • אופן הפעילות: מפגש חד פעמי אשר מתקיים בכיתת הלימוד [בין 15-35תלמידים ותלמידות בכיתה]
  • משך הסדנה: שני שיעורים מלאים וללא הפסקות [ 90דקות רצופות]
  • דרישות לפעילות: חתימת בית הספר על הסכם התחייבות לתיאום יום פעילות* התכנית הינה ללא עלות ומועברת בהתנדבות על ידי בוגרי ובגרות יחידת דובדבן

 

 

פנייה למחלקת אחד בשביל כולם

0