Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

עמותת דובדבן

על העמותה

עמותת דובדבן הוקמה בשנת 1992 ע"י מר אורי הירשמן, אביו של סרן דורון הירשמן ז"ל.
 
עמותת דובדבן הנה עמותה של בוגרי יחידת דובדבן הפועלת למען חיילי היחידה, בוגריה,
המשפחות השכולות ואזרחי מדינת ישראל.
העמותה שואפת להיות עמוד התווך של חיילי יחידת דובדבן בעבר, בהווה ובעתיד.
העמותה פועלת במספר מישורים שונים. מישור אחד, הוא תמיכה במשוחררי היחידה החדשים,
על ידי חלוקת מלגות והצמדת מנטורים שיסייעו להם בהתחלות החדשות.
מישור נוסף, הנו תמיכה בקהילה. חלק מחזון היחידה הוא ניצול כוח האדם האיכותי של חיילי היחידה,
ושילובו בפעילויות המעודדות מעורבות ואחריות חברתית למען החברה הישראלית. על כן, חברי העמותה המקבלים מלגה נדרשים להתנדב בעמותות שונות.
כמו כן, העמותה דואגת לתמוך, לטפח ולשמר את הקשרים עם היחידה, עם המשפחות השכולות ובוגרי היחידה.
על מנת ליישם את חזון העמותה, פועלת העמותה במספר פרויקטים שנקבעו על ידי הועד המנהל ומנוהלים על ידי מנכ"ל העמותה.

 

רוצה להתנדב?
0