Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

על היחידה

הקמת היחידה

יחידת "דובדבן" הוקמה בפיקוד מרכז ביוני 1986, כצוות הסתערבות ולוחמה זעירה במרחב הפיקוד. ההחלטה להקמת היחידה נבעה מהצורך בשיטת לוחמה נקודתית וחכמה לעצירת פעילי ארגונים פלסטינים שפעלו בתוך אוכלוסייה אזרחית צפופה. בדצמבר 1987, פרצה ביהודה שומרון וחבל עזה התקוממות עממית שכונתה "אינתיפאדה". האינתיפאדה כללה פעולות אלימות כנגד חיילים ואזרחים ישראלים, שהתבטאו בהפרות סדר אלימות ופעילות חבלנית עוינת. בעקבות המצב החדש נאלצה היחידה להסתגל למגוון רחב יותר של פעילויות ויעדים ועד מהרה הפכה למובילת המאבק בטרור

1991-2000

יחידת "דובדבן" הוקמה בפיקוד מרכז ביוני 1986, כצוות הסתערבות ולוחמה זעירה במרחב הפיקוד. ההחלטה להקמת היחידה נבעה מהצורך בשיטת לוחמה נקודתית וחכמה לעצירת פעילי ארגונים פלסטינים שפעלו בתוך אוכלוסייה אזרחית צפופה. בדצמבר 1987, פרצה ביהודה שומרון וחבל עזה התקוממות עממית שכונתה "אינתיפאדה". האינתיפאדה כללה פעולות אלימות כנגד חיילים ואזרחים ישראלים, שהתבטאו בהפרות סדר אלימות ופעילות חבלנית עוינת. בעקבות המצב החדש נאלצה היחידה להסתגל למגוון רחב יותר של פעילויות ויעדים ועד מהרה הפכה למובילת המאבק בטרור.

"גאות ושפל"

בתקופה זו, ביצעה היחידה שורה ארוכה של פעולות ומבצעים, אשר הביאו ללכידתם של מבוקשים רבים. את התקופה ניתן לחלק ביחידה לארבעה שלבים:

שלב א' – טיפול בהפס"דים המוניים בעיקר בצומת איו"ש.

שלב ב' – לוחמה של מבצעים מיוחדים בשטחי B ותחילת עבודה בשטחי A.

שלב ג' – לחימה וביצוע מבצעים מיוחדים בתדירות גבוהה בשטחי A.

שלב ד' – "חומת מגן", השתלטות על מחנות פליטים וביצוע מבצעים מיוחדים כגון מעצר מרוואן ברגותי וכיבוש המוקטעה.

על פעילות מבצעית ענפה קיבלה היחידה צל"ש מהרמטכ"ל רא"ל שאול מופז.

בפברואר 2002 מפקד היחידה, סא"ל אייל וייס, נהרג מנפילת קיר לאחר מבצע מוצלח בכפר צידא.

2003-2011

"גאות ושפל" בתקופה זו, ביצעה היחידה שורה ארוכה של פעולות ומבצעים, אשר הביאו ללכידתם של מבוקשים רבים. את התקופה ניתן לחלק ביחידה לארבעה שלבים: שלב א' – טיפול בהפס"דים המוניים בעיקר בצומת איו"ש. שלב ב' – לוחמה של מבצעים מיוחדים בשטחי B ותחילת עבודה בשטחי A. שלב ג' – לחימה וביצוע מבצעים מיוחדים בתדירות גבוהה בשטחי A. שלב ד' – "חומת מגן", השתלטות על מחנות פליטים וביצוע מבצעים מיוחדים כגון מעצר מרוואן ברגותי וכיבוש המוקטעה. על פעילות מבצעית ענפה קיבלה היחידה צל"ש מהרמטכ"ל רא"ל שאול מופז. בפברואר 2002 מפקד היחידה, סא"ל אייל וייס, נהרג מנפילת קיר לאחר מבצע מוצלח בכפר צידא.

2011-היום

בשנים האחרונות מתעסקת היחידה בפעילות שוטפת ונמרצת ברחבי יהודה ושומרון במטרה לסכל תשתיות טרור ופח"ע בגזרה. היחידה מבצעת מידי לילה מעצרים חשובים אשר מסייעים למחקר תשתיות הטרור בגזרה ואף מונעים פעילויות טרור לעורף ישראל באופן ישיר. בשנת 2014 נטלה היחידה חלק מרכזי במבצע "שובו אחים" ולאחר מכן במבצע "צוק איתן".

0